NECO GCE 2023 MATHEMATICS ANSWERS

December 2, 2023 admin 0

MATHEMATICS SOLUTIONS  MATHS-OBJ 01-10 CCCDDBCABB 11-20 BAADDBABBE 21-30 BCEAADAAAB 31-40 BBBCBCCCED 41-50 DEEDDEDBEA 51-60 DCEBCBDCCC =================================== (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8a) (8b) […]

NECO GCE 2023 IRS ANSWERS

November 23, 2023 admin 0

IRS/IRK SOLUTIONS IRK-Obj 1EDBCEABABE 11ECCCDBADCA 21EECCEABADE 31ACDBBECECC 41BECCADCDBA 51BADBAEADBA   (1) =================================== (4a) (i)Revelation; The Prophet’s(sallallahu alayhi wa sallam) sayings and actions were primarily based […]